This Page

has been moved to new address

My Christmas LO was highlightet on Elle´s Studio!!

Sorry for inconvenience...

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service
One dog,loads of crafts: My Christmas LO was highlightet on Elle´s Studio!!

Monday, 25 January 2010

My Christmas LO was highlightet on Elle´s Studio!!

Oh, I´m just so proud! My LO for Elle´s Studios first challenge was one of the ten that was show off at their blog!!! I´ll be smiling all evening :-)


Labels: ,

2 Comments:

Blogger Linn Hege said...

Hei! jeg har fått bloggadressen fra Elisabeth. Jeg scrapper og bor på Harøya. Helga 5.-7. Feb arrangerer vi hobbyhelg her. Det blir både scrappere kortlagere og strikkere som er påmeldt. Alle hobbyer er velkommen. Har du og kanskje andre du kjenner lyst å komme så er du velkommen! Frist for påmelding er 1.feb. Mitt nr er 99711534
hilsen Linn Hege Johansen

25 January 2010 at 20:53  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

16 February 2010 at 07:35  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home