This Page

has been moved to new address

One dog,loads of crafts

Sorry for inconvenience...

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service
One dog,loads of crafts: 21-Feb-2009

Saturday, 21 February 2009

Scrappehuset og Papirloftet

God kved i stuå folkens!

Driv a sørfa litt rundt, he brukt masse ti inne på bloggen te Elisabeth. Ho e jammen morsom gitt! Måtte lese høgt om han tannlegePaul te ho mamma å han pappa... De anbefala ej på de høgaste!

Ej tok mej en tur inn på ei ta Bloggan ho les, Skrappehuset. Der va de masse fint! Å sia ej e en søkker et ting å tang må ej sjølsagt vere me på Bloggcandy´n deira. Ej veit ikkje heilt ka en bloggcandy e, men e de premia å vinne e ej me!!Ej må også nemne Papirloftet i dinna sammenhengen, å de gjer ej me glede! Ej sendte inn ei bestilling te dej på torsdag rundt fire på ettemiddagen. Tru ikkje dåkka at den kom i dag? FANTASTISK! Dei he de utvalget, å so kan du lage ønskeliste der! Ej elska ønskeliste. Tenk, då kan du "liksom"handle akkurat de du vil, utn at de køsta dej ei krone. Å so he du alt lagra te den dagen du faktisk he ei krone, so an slep å gå gjennom alt igjen. Superdupert.

Ta dåkka en tur da vel!

Labels: ,

Delight in the little thingsLabels:

Wedding card with hand made flower


Labels:

Birthday card with hand made flower

Labels:

Valentines card
I´ve had the idea for this card for a few weeks now, and yesterday (12.02.09) I finally had the time to make it! This is the most time consuming card I´ve ever made, and I will probably never do it again. Just the letters took me about 4 hours. Everything on the card is handmade.

I started with the eyes. I sketched them up, and transfered them to a Rough Watercolour paper. I drew them in usin pencil, then coloured the eyes withe watercolour pencils before I used tube watercolours for the shadows. After theat I disdressed the edges of the paper, and used soft pastels to colour the edge (I don´t have chalks...)

The letters are all cut out by hand, using cardboard from the back of a sketchbook. After thet I coverde them in napkins using a Decoupage Finish to glue and seal.

I can see that I sohuld have put some with backing paper behind the lettering to make them stand out more, but then I would have to make them even smaller, and the job was difficult enough as it was!

Labels:

Valentines card

Labels:

Baby Girl

Labels: