This Page

has been moved to new address

One dog,loads of crafts

Sorry for inconvenience...

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service
One dog,loads of crafts: 15-Apr-2010

Thursday, 15 April 2010

I´m still here, lurking around...

So many plans, so little time. And the I get this horrible cold, and have to stay in bed....

My plan for this week was to show you all of the LOs I made last weekend at the crop. Now, my new and improved plan is to start showing off my work next week, and then add in the LOs I´m making at this weekends crop. If anyone is in any doubt, I LOVE CROPS!!!

I also wanted to share how my class went, and do a lot of commenting on blogs that I have neglected lately. But next week is as good a time as any right?

But now I´ll get some sleep. Because tomorrow I´m going to help set up some shops at the crop!

Labels: ,

Blomster-kurs!

Eg skal halde mitt første kurs på Scraporama 16. - 18. april!
 •  Laurdag 17. april 1200-1400
 • kurset varer i to timar
 • prisen er 300 kr
 • passar til kort, jente- og guteLOar ( eg kan godt tilpasse kitta slik at dei passar bedre til gutesider om det er nokon søm ønskjer det...)
 • kittet inneheld materiale og beskrivelse til 10 forskjellige blomar. Vi lagar så mange vi rekk i løpet av dei 2 timane kurset varer. Beskrivelsane som følgjer med i kittet vil hjelpe deg gjennom dei vi eventuellt ikkje rekk.

Ta med:
 • saks
 • kuttematte/non-stick matte
 • pinsett (gjerne ein slik som du må trykke på for å opne)
 • evt. Stickles om du likar å bruke det
 • penslar (ikkje så små)

Om du har hadde det vore fint om du også tar med:
 • embossing/varmepistol (kanskje du kan få låne ein med nokon til kurset?)
 • dekorsaks (mønster spelar inga rolle)
 • glimmermist el.

For å melde deg på send ein epost til:
sfjortoft (@) gmail (.) com

Labels:

The flowers I´ll teach in my class